NederlandsEnglish

Privacy PolicyArtikel 1 Identiteit

1. Deze Privacy Policy is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan.
2. Wij zijn de verantwoordelijke partij voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Verantwoordelijke partij:


Bedrijfsnaam   Moose Multimedia
KVK-nummer   87810697
Adres   Van der Duyn van Maasdamweg 6b
9602 VM Hoogezand
Emailadres   support@moosemultimedia.nl


1. We respecteren en beschermen uw privacy. We doen alles om al uw persoonlijke gegevens veilig te verwerken, beheren en op te slaan.
2. Al onze gebruikers, medewerkers en bezoekers geven ons toestemming om gegevens op te nemen in onze database en ze te gebruiken zoals toegelicht in Artikel 2.
3. We slaan alle aangegane overeenkomsten op voor minimaal 7 jaar.

Artikel 2 Doel van gegevens


2.1 Als u ons voorziet van persoonlijke gegevens garanderen wij dat deze gegevens alleen gebruikt zullen worden voor:


1. Voor gebruik van onze website(s) en app(s).
2. Versturen van notificaties over wijzigingen in policy's, overeenkomsten en onze diensten.
3. Om uw wensen beter te kunnen begrijpen, evalueren en dit te gebruiken voor het verbeteren van ons bedrijf, website(s), app(s), software en onze beveiliging.
4. Het registreren en oplossen van klachten en verzoeken.
5. Het uitbrengen van commerciële berichten zoals gerichte nieuwsbrieven.
6. Het onderzoeken van geanonimiseerde demografische and statistische gegevens.
7. Het mogelijk maken van recensies.
8. Het bijhouden van een rithistorie.
9. Het voldoen aan legale en fiscale opslag wetten en alle andere wetten.
10. Om ons bedrijf te beschermen tegen fraude, witwassen, ongerechtvaardige activiteiten, claims en andere aansprakelijkheid maar ook het beperken of voorkomen van voornoemde onderdelen.


2.2 Als u optionele velden invult geeft u ons toestemming om deze persoonlijke gegevens te gebruiken voor:


1. U informeren over persoonlijke informatie, bijvoorbeeld van partners.
2. Deze details delen met derde partijen, zoals partners.


2.3 Als u expliciet om uw toestemming word gevraagd kunt u deze toestemming ten aller tijden intrekken.


Artikel 3 Categorieën opgeslagen data.


De categorieën van gegevens die wij opslaan, gebruiken, delen of verwerken kunnen verschillen per land en hun respectieve wetten.


1. Naam en contactgegevens: We verzamelen uw voornaam, achternaam, mailadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contact gegevens.
2. Referenties: We verzamelen profiel ID's, wachtwoorden, en soortgelijke beveiligings informatie die gebruikt worden voor het authenticeren en toegang tot uw account.
3. Demografische gegevens: We verzamelen gegevens over u zoals uw land en voorkeurstaal.
4. Apparaat en consumptiegegevens: We verzamelen gegevens over uw apparaat zoals IP-adres, internet browser en apparaattype, apparaat ID's, in en uitlog gegevens, regio en taal instellingen en hoe uw apparaat werkt met onze website(s), app(s) en onze diensten. Ook gegevens over uw besturingssyteem en andere software die zijn geinstalleerd zijn op uw apparaat waaronder productcodes vallen hieronder.
5. Gebruiksgegevens: We verzamelen gegevens over de functies die u gebruikt en de ritten die u heeft gedaan. 6. Support gegevens: Wanneer u contact met ons opneemt over een probleem met onze website(s), app(s) of diensten verzamelen we gegevens over het probleem, volledige communicatie tussen u en onze support medewerker(s) en gegevens van onze website(s), app(s) en diensten op het moment van het probleem.
7. Locatiegegevens: We verzamelen data over uw locatie, nauwkeurig en onnauwkeurig. Nauwkeurige locatie gegevens kunnen GPS-gegevens zijn maar ook identificatie gegevens van nabije masten en WiFi hotspots. Onnauwkeurig locatie gegevens kunnen de locatie zijn die we aan de hand van uw IP-adres geëxtrapoleerd hebben.
8. Content: We verzamelen gegevens van de berichten die u ons stuurt zoals feedback, recensies die u schrijft of vragen en opmerkingen die u ons gestuurd heeft. Als u contact met ons of onze supportdesk opneemt kan alle communicatie opgeslagen of gemonitored worden.
9. Voorkeuren: We verzamelen data over de voorkeuren die u aangeeft op onze website(s), app(s) en diensten.
10. Identiteitsdocumenten: Als u ons identiteitsdocumenten stuurt zullen wij deze na maximaal 2 werkdagen verwerken en vernietigen. We adviseren u om uw burgerservicenummer te verbergen.

Artikel 4 Inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens


4.1 We zullen ten aller tijde proberen uw gegevens correct en compleet te houden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te laten passen en te laten verwijderen.


4.2 Doormiddel van uw persoonlijke inlog gegevens heeft u toegang tot uw profiel. Hier kunt u ten aller tijde uw persoonlijke gegevens inzien. U heeft het recht om uw gegevens te veranderen of te laten verwijderen.


4.3 Als u jonger bent dan 18 jaar is het alleen toegestaan om gebruik te maken van onze website(s), app(s) of diensten als u expliciete toestemming heeft van uw ouders en/of voogd.


4.4 Als u geen marketing communicatie van ons wilt ontvangen heeft u het recht om ons daar over te informeren. Dit kunt u doen door ons te mailen op mailadres info@moosemultimedia.nl.


4.5 Om een van deze rechten uit te oefenen, een klacht in te sturen of het opvragen van informatie over onze privacybeleid vragen wij u contact op te nemen via email .


4.6 Om een van deze rechten uit te oefenen vragen we u een kopie van uw identiteitsdocument samen met uw verzoek naar ons te mailen naar info@moosemultimedia.nl. Voor u een kopie van uw identiteitsdocument opstuurt vragen wij u uw burgerservicenummer te verbergen. We zullen binnen 4 weken reageren op uw aanvraag.

Artikel 5 Derde partijen


5.1 We zullen uw gegevens niet afstaan of verkopen aan derde partijen zonder uw expliciete toestemming, tenzij we hier aan moeten voldoen volgens de wet of als het noodzakelijk is voor een overname waarin we betrokken zijn.


5.2 We delen uw gegevens met partijen die diensten voor ons uitvoeren. We gebruiken bijvoorbeeld externe partijen om onze website(s) te hosten, emails te verzenden, betalingen te verwerken en het analyseren van data. Deze derde partijen hebben van ons geen toestemming om uw gegevens te gebruiken voor hun eigen doelen of gebruik.


5.3 Uw gegevens kunnen opgeslagen worden in andere landen dan waar ze ingevuld zijn, inclusief de Verenigde Staten en andere landen buiten de EU.


5.4 Op onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Dit betreft de zogenoemde "Analytics" diensten. We gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen over bezoekers op onze website. Google kan deze gegevens overhandigen als dit bij wet verplicht is of als derde partijen deze gegevens voor Google verwerken. Wij hebben geen controle over deze gegevens en voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.

Artikel 6 Beveiliging


6.1 We zullen er alles aan doen om uw gegevens veilig te verwerken en op te slaan. Om onbevoegd toegang of publicatie van uw gegevens te voorkomen en er voor te zorgen dat uw gegevens alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn hebben wij fysieke, electronische en organisatorische maatregelen genomen. We gebruiken hiervoor onder andere coderingen van data en SSL certificaten.


6.2 We kunnen de effectiviteit van deze maatregelen niet garanderen en niks in deze Privacy Policy kan gezien worden als expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, publicatie, verandering of verwijdering van uw gegevens.


6.3 Derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens om diensten voor ons uit te voeren zijn per overeenkomst gebonden aan het privé houden van uw gegevens, zorg te dragen voor adequate beveiliging van uw gegevens en zijn niet bevoegd om uw gegevens voor hun eigen gewin of doelen te gebruiken.

Artikel 7 Vermoeden van misbruik


7.1 We behouden ons het recht voor zowel proactief als correctief te handelen wanneer we misbruik vermoeden. Dit betekent dat wij het recht hebben om informatie op te slaan over onze bezoekers en gebruikers als mogelijk bewijs van misbruik. We hebben ook het recht, op een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, om additionele informatie op te vragen bij externe partijen. Bij voldoende bewijs kunnen we gepaste maatregelen nemen zoals het informeren van de poltie of andere relevante instanties.

Artikel 8 Bewaartermijn


8.1 We bewaren uw gegevens zolang we de doelen waarvoor we uw informatie verzamelen, moeten bereiken, tenzij anderszins wettelijk verplicht. We slaan de informatie op die we nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren 7 jaar.


8.2 We bewaren identiteitsdocumenten die ons toegestuurd zijn om diensten van ons af te nemen maximaal 2 werkdagen. Identiteitsdocumenten die ons toegestuurd zijn in een verzoek voor inzage van gegevens worden maximaal 4 weken bewaard.

Artikel 9 Wijzigingen in onze Privacy Policy


9.1 We hebben het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Deze wijzigingen worden op onze website moosemultimedia.nl geplaatst en u ontvangt per mail bericht over deze wijzigingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze Privacy Policy.


9.2 Deze Privacy Policy is geldig vanaf 31 Oktober 2018 en vervangt alle vorige versies.

Artikel 10 Klachten


10.1 Als u meent dat sommige bepalingen in dit privacybeleid niet worden nageleefd of als u nog een klacht hebt over de registratie van gegevens - of andere vragen of opmerkingen, raadpleeg dan ons management of info@moosemultimedia.nl.


10.2 Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit van persoonsgegevens.